{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

有養狗狗的人最常做的事,應該就是撫摸狗狗的頭並且獎勵他

但是狗狗被你摸的當下,他同樣也是這麼認為嗎?

 

1.成為你的狗

狗狗的領地意識是很強的,屬於他的東西,都會留下標記,當你摸摸狗狗的頭時,狗狗也會在你身上留下氣味。那麼在狗狗眼裡,你摸他的頭,是在宣示主權,暗示你是他的人,狗狗也成為你的狗了。

 

2.免費按摩

狗狗的頭部有很多神經線和穴位,主人撫摸時他們會感到很舒服,認為你是在幫他按摩。

 

3.打招呼

如果你每次出門或者回家的時候,都會摸摸狗狗的頭,那麼狗狗就會知道你是在跟他打招呼喔。在狗狗心裡,主人摸他的頭是在跟他說「再見」或者「我回來了」。

 

4.向他示好

如果你跟狗狗不熟悉,你摸他的頭,狗狗會認為你在挑釁他。但是主人平時摸摸狗狗的頭部,在狗狗心裡,是表示主人在向他示好,是喜歡他的意思。所以狗狗很喜歡主人摸他的頭部,狗狗能感受到主人滿滿的愛意。

 

5.表揚

每當狗狗表現好時,主人就摸摸狗狗的頭部,那麼在他的心裡,主人摸他的頭,就是在表揚他、誇獎他,狗狗會很開心的。

 

犬貓主食-生鮮食肉骨餅